Has 7 products.

Sort by:
Ống hút giấy hình sọ người - Paper straws skulls
29,000₫
Ống hút giấy sọc đỏ - Paper straws red stripes
29,000₫
Ống hút giấy sọc tím - Paper straws dark purple stripes
29,000₫
Ống hút giấy sọc vàng kim - Gold stripe paper straws
29,000₫
Ống hút giấy sọc xám - Paper straws gray stripes
29,000₫
Ống hút giấy sọc xanh dương - Light blue stripe paper straws
29,000₫
Ống hút giấy sọc xanh lá - Paper straws green stripes
29,000₫