Bong bóng chấm bi 10/gói - Polka dot balloons 10/pack

35,000₫

L. Cao su tự nhiên. 1 gói 10 sản phẩm
Bơm bóng bay bằng khí Helium bay trong vòng 4 giờ

Sản phẩm gợi ý