Ống bơm bong bóng cầm tay - Balloons Pump

49,000₫

Kích thước : 30 cm x 6xm
Dụng cụ bơm phù hợp cho mọi loại bong bóng

Size: 30 cm x 6 xm The pump is suitable for all types of bubbles.

Sản phẩm gợi ý